«Horti Hesperidum», 2017, 1, Premessa (L. Pezzuto)